Veiligheid
Alle producten en activiteiten zijn erop gericht de veiligheid van verwerker en eindgebruiker maximaal te waarborgen.

Gezondheid
Alle producten en activiteiten hebben de gezondheid van verwerker en eindgebruiker als uitgangspunt en streven naar een schone en gezonde leefomgeving.

Noodzakelijkheid
Het productaanbod beperkt zich tot de nuttige producten met eenvoud als uitgangspunt. Er vindt geen onnodige productsegmentatie plaats.

Partnership
We geloven in een gezamenlijke bewerking van de markt en hechten veel waarde aan partners (dealers) die ons merk op authentieke wijze ondersteunen.

Transparantie
We zullen de verwerker en eindgebruiker op heldere wijze informeren over de sterke en zwakke kanten van de producten alsmede hen begeleiden in het maken van de juiste keuze.

EEN GREEP UIT ONS WERK ...

olie

Blue Dolphin is een onderdeel van Woodcare B.V.

Blekerstraat 3

2222 AN Katwijk

info@woodcarebv.nl

© Blue Dolphin 2024

New Norton Mesh Power!!

De nieuwste technologie op het gebied van schuurmaterialen.