Duurzaamheid, belevingswaarde en gebruiksplezier vergroten
Verwerkingsproducten die ervoor zorgen dat de duurzaamheid, de belevingswaarde en het gebruiksgemak van harde natuurlijke oppervlakten in en om huis worden vergroot.

Veiligheid staat centraal
Verwerkingsproducten (reiniging, onderhoud, bescherming en bevestiging) die een zo veilig mogelijke verwerking mogelijk maken, teneinde de gezondheid van de verwerker en de eindgebruiker zoveel mogelijk te waarborgen.

Bewustwording van onderhoudsnoodzaak vergroten
Eindgebruikers rechtstreeks of via dealerkanaal wijzen op het belang van periodiek onderhoud teneinde de duurzaamheid van de harde natuurlijke materialen te verlengen.

Woodcare B.V.
Blekerstraat 3 •  2222 AN Katwijk  •  info@woodcarebv.nl

EEN GREEP UIT ONS WERK ...

olie

Blue Dolphin is een onderdeel van Woodcare B.V.

Blekerstraat 3

2222 AN Katwijk

info@woodcarebv.nl

© Blue Dolphin 2021

New Norton Mesh Power!!

De nieuwste technologie op het gebied van schuurmaterialen.